recykling

Recykling i utylizacja odpadów

W dzisiejszym świecie niezwykle ważne jest dbanie o środowisko ekologiczne. Coraz więcej ludzi jest aktywnie zaangażowanych w ochronę stanu naszej przyrody. Ziemi nie stać na kolejne katastrofy ekologiczne, które demolują nasz ekosystem.

Systematycznie zwiększa się wiedza i świadomość ludzi na temat środowiska, przyrody. Współczesny świat rozwija się w naprawdę szybkim tempie, co powoduje zmiany w naturze. Dlatego tak ważny jest proces utylizacji odpadów.

Odpady ogólnie rzecz biorąc są to wszystkie substancje lub też przedmioty, które zostały wytworzone przez człowieka. Odpady to idealne warunki dla powstawania bakterii i wszelakich wirusów, które mogą zostać przeniesione na człowieka dzięki udziałowi owadów, ptaków czy gryzoni. Jednym z głównych źródeł wytwarzania odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe. Zaliczyć można również handel, usługi, szkolnictwo. Odpowiednie segregowanie odpadów i prowadzenie recyklingu warunkuje gmina odpowiednia ze względu zamieszkania. Jednakże istnieją pewne z góry przyjęte zasady:

• Osobno odkładane są tworzywa sztuczne i metale, papier, opakowania szklane,

Surowce wtórne to zużyte produkty i odpady powstałe w wyniku produkcji. Bardzo ważną rzeczą jest to, że większość z takich surowców może być ponownie wykorzystana. Przykładami surowców wtórnych mogą być butelki, słoiki, makulatura.

Zobacz też: odbiór odpadów w Krakowie.

Odbiór odpadów rozpoczyna się wraz z transportem do miejsc właściwych ze względu na rodzaj przewożonych odpadów. Odpady papierowe trafiają do sortowni. Tam odbywają się pewne procesy i segregacja w odpowiedni sposób. Tak zużyty papier będzie przetworzony na nowy. Odpady ze skupu tworzyw sztucznych i metali również trafiają do sortowni. Pierwsze zostaną wykorzystane wraz z innymi materiałami do wytworzenia przykładowo narzędzi czy też mebli a metale po przetopieniu będą mogły wziąć udział w produkcji nowych wyrobów. Odpady szklane trafiają do hut szkła, gdzie po umyciu są przetopione. Z tak otrzymanego szkła produkuje się nowe opakowania szklane. Tak więc recykling składa się z następujących etapów:

• segregacji;
• rozdrabniania;
• mycia;
• wytaczania;

Bardzo ciekawym zagadnieniem jest skup nakrętek. Codziennie wiele z nich trafia wraz z butelkami do śmietników. Coraz więcej osób uzmysławia sobie, że nakrętki te można zbierać a potem oddawać do recyklingu. Organizowanych jest wiele akcji mających na celu przeznaczenie pieniędzy z takich sprzedaży na chore dzieci, niepełnosprawnych. Recykling nakrętek jest bardziej opłacalny od butelek, ponieważ butelki potrzebują znacznie większego nakładu.
Niezmiernie ważną rzeczą jest uświadamianie ludzi, jak ważną rolę odgrywa odpowiednie segregowanie, odbiór, recykling i utylizacja odpadów. Ciągła edukacja i podnoszenie wiedzy w tym obszarze pomoże ludziom w przestrzeganiu odpowiednich zasad. Pomoc w wyrobieniu odpowiednich nawyków już u dzieci zaprocentuje w przyszłości. Każde to działanie przyniesie wymierne korzyści dla naszej planety i zapewni zdrowsze i lepsze jakościowe życie następnym pokoleniom.