autostrada

Dlaczego warto zdać Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Krakowie?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika jest obowiązkowym dokumentem, który – zgodnie z przepisami – musi posiadać co najmniej jedna osoba zarządzająca przedsiębiorstwem transportowym. Licencja wydawana jest po uprzednim zdaniu egzaminu państwowego, przeprowadzanego przez komisję Instytutu Transportu Samochodowego.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika jest obowiązkowym dokumentem, który – zgodnie z przepisami – musi posiadać co najmniej jedna osoba zarządzająca przedsiębiorstwem transportowym. Licencja wydawana jest po uprzednim zdaniu egzaminu państwowego, przeprowadzanego przez komisję Instytutu Transportu Samochodowego.

Wiele osób zastanawia się, gdzie mogą podejść do państwowego sprawdzianu? Egzamin organizowany jest w wielu miastach w Polsce, również w Poznaniu, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu kandydata. To wygodne rozwiązanie, umożliwiające zdobycie licencji w lokalizacji bliskiej swojemu miejscu zamieszkania.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Kraków

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Krakowie można uzyskać po zdaniu egzaminu, składającego się z dwóch części. Pierwszą z nich jest test obejmujący 64 pytania wielokrotnego wyboru, ukierunkowane na wybrany przez kandydata moduł – transport osób lub rzeczy. Drugim elementem egzaminu jest rozwiązanie dwóch zadań problemowych, z których jedno zawsze obejmuje problematykę czasu pracy kierowców.

Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych uznaje się za zdany, jeśli kandydat uzyska z każdej jego części co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów. Istotne jest zatem odpowiednie przygotowanie się do testów, umożliwiające poszerzenie i ugruntowanie posiadanej już wiedzy. Kursy, organizowane przez CKZ Coaching w Poznaniu, oparte są przede wszystkim na praktyce, co pozwala na łatwe przyswojenie materiału przez kursantów.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych kurs

Aby zdać egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych kurs jest bardzo przydatną formą doskonalenia wiedzy, która sprawdzi się zarówno w przypadku osób chcących dopiero rozpocząć działalność transportową, jak i kursantów posiadających już doświadczenie w tym zakresie. Kursy, organizowane przez CKZ Coaching, to przede wszystkim autorskie materiały szkoleniowe, oparte o zagadnienia wymagane do zdania egzaminu.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów, legitymujących się wieloletnim doświadczeniem w branży. Podczas kursu omawiane są zagadnienia praktyczne oraz przykładowe testy, które systematyzują zdobytą wiedzę oraz uzupełniają ją o elementy wymagane podczas państwowego testu. Z tej metody przygotowania się do egzaminu można skorzystać również w Poznaniu, co jest wygodnym rozwiązaniem dla wszystkich mieszkańców Wielkopolski.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym jest licencją, którą można uzyskać również w Poznaniu. Warto, starając się o to świadectwo, odpowiednio przygotować się do egzaminu, z pomocą specjalistycznych kursów. CKZ Coaching z powodzeniem organizuje szkolenia w wielu miastach w Polsce, umożliwiając kursantom zdobycie niezbędnej wiedzy, która później weryfikowana jest podczas egzaminu.