Budownictwo kubaturowe – na czym polega?

Najczęściej to pojęcie odnosi się do wznoszenia budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej o określonej pojemności. Do takich obiektów można zaliczyć bloki, domy jednorodzinne, centra handlowe, biurowce, placówki medyczne czy hotele. Na polskim rynku znajduje się coraz więcej firm specjalizujących się w budownictwie kubaturowym. Inwestorami są przede wszystkim deweloperzy, dzięki którym powstają kolejne osiedla mieszkaniowe. Natomiast realizacją pojedynczych zleceń zajmują się doświadczone firmy budowlane.

Czym jest budownictwo kubaturowe?

W przepisach Prawa budowlanego brakuje jasno doprecyzowanej definicji. Można jednak przyjąć, że chodzi głównie o budynki spełniające parametr objętościowy. Budownictwo kubaturowe to nic innego jak tworzenie obiektów trwałych oraz tymczasowych, które mają znaczną objętość. Mogą to być zarówno budynki o przeznaczeniu gospodarczym, jak i mieszkaniowym. Aby dany obiekt został zakwalifikowany jako kubaturowy, należy wyliczyć jego całkowitą kubaturę, tzn. pojemność.

Wcale nie jest tak łatwo o dokładne pomiary. Przy mierzeniu i wyliczaniu rzeczywistej kubatury trzeba wziąć pod uwagę wszystkie przejścia, balkony czy tarasy. Do pojemności budynku nie są wliczane schody zewnętrzne, studzienki oraz gzymsy. Przy okazji warto też wspomnieć o różnicach pomiędzy budownictwem kubaturowym a liniowym. To drugie pojęcie odnosi się do wszelkiego rodzaju dróg, wodociągów, gazociągów, wałów przeciwpowodziowych lub linii kolejowych. Budownictwo liniowe kładzie nacisk na długość budowli, a nie jej pojemność.

Realizacje obiektów kubaturowych w Polsce

Na terenie naszego kraju działa wiele firm, które specjalizują się w generalnym wykonawstwie budynków „pod klucz” o dużej powierzchni użytkowej. Usługi kubaturowe polegają na kompleksowej realizacji inwestycji, w tym na tworzeniu projektów koncepcyjnych czy uzyskaniu niezbędnych pozwoleń na budowę i użytkowanie. Przedsiębiorstwa budowlane wspierają także inwestorów oraz deweloperów w trakcie remontów czy modernizacji budynków.

Inwestowaniem w budownictwo kubaturowe zajmują się na przykład deweloperzy w Olkuszu. Dużym wsparciem są dla nich doświadczone firmy budowlane, które działają zgodnie z ustalonymi normami bezpieczeństwa. Inwestorzy mają zatem pewność, że oddany budynek jedno- lub wielorodzinny spełnia najwyższe standardy techniczne. W Olkuszu nie brakuje też firm, które jednocześnie świadczą kompleksowe usługi budowlane i zajmują się działalnością deweloperską.

Podsumowując, budownictwo w Polsce można podzielić na kubaturowe oraz liniowe. Różnice między tymi dwiema kategoriami są zasadnicze. W przypadku budownictwa kubaturowego mamy do czynienia z obiektami mieszkalnymi, biurowymi lub przemysłowymi, które posiadają określoną pojemność. Obecnie budowane są one w różnych technologiach – począwszy od nieruchomości murowanych po konstrukcje wykonane ze stali. Natomiast budownictwo liniowe skupia się głównie na wznoszeniu obiektów nastawionych na długość.